Uchwała o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata

Uchwała Nr 6/2023

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

z dnia 24 stycznia 2023 r.

o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Gminy Mosina

Na podstawie art. 482 § 3 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie stwierdza, co następuje:

§ 1.

  1. W wyborach Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r. jako kandydat na Burmistrza Gminy Mosina został zarejestrowany tylko MICHALAK Dominik Paweł zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA.
  2. Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru burmistrza dokona Rada Miejska w Mosinie.

§ 2.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
  2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Gminy Mosina.

Odwzorowanie cyfrowe Uchwały (PDF, 41 KB)