Rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Mosina

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 5 lutego 2023 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Pełna treść Rozporządzenia (PDF, 301 KB)