Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 6/2023
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina
zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 5/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 18 stycznia 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia osoba pełniąca funkcję Burmistrza Gminy Mosina.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz

Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 6/2023
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 stycznia 2023 r.
Gm. Mosina


Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina.

Termin: w dniu 24 stycznia 2023 r., godz. 16:30.