Postanowienie nr 2/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 2/2023
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 179 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r. niżej wymienionych członków, z powodu zrzeczenia się:

  1. Bartłomiej Zdzisław Ignaszewski, zgłoszony przez KWW „MOSINA PONAD PODZIAŁAMI” (uzupełnienie składu), zam. Poznań
  2. Piotr Tomasz Pałczyński, zgłoszony przez KWW „MOSINA PONAD PODZIAŁAMI”, zam. Wągrowiec

§ 2.

Na wakujące miejsca powołuje się niżej wymienione osoby:

  1. Stanisław Chrust, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina
  2. Marietta Helena Ewleszyn, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz