Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie odwołania KWW Nowe Otwarcie

POSTANOWIENIE NR 4/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie odwołania Komitetu Wyborczego Wyborców Nowe Otwarcie
od Uchwały nr 4/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie z dnia 12 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 432 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I, po rozpatrzeniu odwołania Komitetu Wyborczego Wyborców Nowe Otwarcie, złożonego przez Pełnomocnika Wyborczego tego Komitetu, od uchwały nr 4/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie odmowy rejestracji kandydata na Burmistrza Gminy Mosina komitetu wyborczego wyborców pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Otwarcie, w związku z wyborami Burmistrza Gminy Mosina zarządzonymi na dzień 5 lutego 2023 r.

postanawia

uznać odwołanie za nieuzasadnione.


Pełna treść Postanowienia (PDF, 227 KB)