Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 79/2022

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie na dzień 3 stycznia 2023 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina.

§ 2.

Organizację posiedzenia zapewnia osoba pełniąca funkcję Burmistrza Gminy Mosina.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz