Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 78/2022

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Mosinie, z siedzibą Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina; sala nr 110, w składzie:

1.

Arkadiusz Cebulski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

2.

Janusz Antoni Cichy, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

3.

Mateusz Fabisiak, zgłoszony przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Mosina

4.

Zbigniew Andrzej Grygier, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Sasinowo

5.

Bartłomiej Zdzisław Ignaszewski, zgłoszony przez KWW „MOSINA PONAD PODZIAŁAMI” (uzupełnienie składu), zam. Poznań

6.

Piotr Jakub Kuhnke, zgłoszony przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

7.

Wojciech Szymon Lisiak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Baranówko

8.

Wojciech Jan Olszewski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

9.

Piotr Tomasz Pałczyński, zgłoszony przez KWW „MOSINA PONAD PODZIAŁAMI”, zam. Wągrowiec

§ 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I Krzysztof Józefowicz