Obwieszczenie wsprawie siedziby MKW

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie w przedterminowych wyborach burmistrza gminy Mosina, zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 roku.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim  (Dz. U. poz. 2580), podaje się do publicznej wiadomości informację o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie w przedterminowych wyborach burmistrza gminy Mosina, zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 roku:

Urząd Miejski w Mosinie, ul. Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina;

sala nr 110, nr tel. 611-018-249 (czynny jedynie w godzinach dyżurów MKW)