Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o zarejestrowanych komitetach wyborczych

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 20 grudnia 2022 r.

o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I, informuje, że w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., przyjął zawiadomienia wyborców o utworzeniu następujących komitetów wyborczych:

  1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIKA MICHALAKA;
  2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOSINA PONAD PODZIAŁAMI;
  3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OTWARCIE;
  4. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW.

Pełna treść Komunikatu (PDF, 394 KB)