Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 23 grudnia 2022 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji.


Pełna treść Informacji (PDF, 195 KB)