Przedterminowe Wybory Burmistrza 2023

Logo

 

 


Postanowienie w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 48/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 7 lutego 2023 r.
 w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Gminy Mosina

Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1

Zwołuję sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 10 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dworcowej 4, 62-50 Mosina w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Gminy Mosina wybranego w wyborach przedterminowych przeprowadzonych w dniu 5 lutego 2023 r.  

§ 2

Ustalam porządek obrad sesji, jak w załączniku do niniejszego postanowienia.

§ 3

Wykonanie postanowienia, w tym zaproszenie radnych i nowo wybranego Burmistrza, powierza się Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Postanowienia Nr 48/2023
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 7 lutego 2023 r.

Porządek obrad
sesji Rady Miejskiej w Mosinie,
w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 lutego 2023 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Gminy Mosina.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Gminy Mosina.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Wyniki wyborów Burmistrza Gminy Mosina

Wykres z wynikami głosowania na Burmistrza - 4217 głosów za, 368 głosów przeciw


Aktualne składy ObKW w Mosinie (stan na 5.II.2023 r.)

Numer obwodu Funkcja Imię Drugie imię Nazwisko Miejscowość zamieszkania Zgłaszający komitet
Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury
1 Przewodniczący Alicja Magdalena Wendzonka Świątniki KWW DOMINIKA MICHALAKA
1 Zastępca Przewodniczącego Weronika   Gramza Sasinowo KWW NOWE OTWARCIE
1 Członek Hubert   Maćkowiak Daszewice KWW DOMINIKA MICHALAKA
1 Członek Agnieszka   Mieloch Czapury KWW DOMINIKA MICHALAKA
1 Członek Kacper   Kiliński Wiórek KWW DOMINIKA MICHALAKA
1 Członek Wioleta   Monikowska Daszewice KWW DOMINIKA MICHALAKA
1 Członek Wiktoria Anna Tonińska Rychwał KWW DOMINIKA MICHALAKA
1 Członek Bogumiła Longina Tymel Świątniki KWW NOWE OTWARCIE
1 Członek Zofia   Ignaszewska Świątniki KWW NOWE OTWARCIE
1 Członek Iwona Elżbieta Strojna Daszewice KWW DOMINIKA MICHALAKA
1 Członek Dorota Elżbieta Strojna Daszewice KWW DOMINIKA MICHALAKA
1 Członek Jan Tomasz Joachimiak Daszewice KWW DOMINIKA MICHALAKA
1 Członek Mateusz   Monikowski Daszewice KWW DOMINIKA MICHALAKA
 
Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury
2 Przewodniczący Norbert Krzysztof Manikowski Czapury KWW DOMINIKA MICHALAKA
2 Zastępca Przewodniczącego Weronika   Osuch Świątniki KWW DOMINIKA MICHALAKA
2 Członek Andrzej Józef Jankowiak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
2 Członek Weronika   Jędrzejczak Rogalinek KWW DOMINIKA MICHALAKA
2 Członek Katarzyna   Kantorska Czapury KWW DOMINIKA MICHALAKA
2 Członek Martyna   Nowak Czapury KWW DOMINIKA MICHALAKA
2 Członek Paulina Maria Raczyńska Czapury  
 
Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice
3 Przewodniczący Paweł   Jabłecki Rogalin KWW NOWE OTWARCIE
3 Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kinga Stańczak Baranowo KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
3 Członek Aleksander Jan Napierała Daszewice KWW DOMINIKA MICHALAKA
3 Członek Maciej   Krzyżanowski Daszewice KWW DOMINIKA MICHALAKA
3 Członek Agnieszka   Załuska-Lipa Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
3 Członek Dominika   Kulik Puszczykowo KWW DOMINIKA MICHALAKA
3 Członek Edyta   Senftleben-Kostrzewska Poznań KWW DOMINIKA MICHALAKA
3 Członek Marek Jan Woźniak Rogalin KWW NOWE OTWARCIE
3 Członek Kacper   Majcherek Daszewice KWW DOMINIKA MICHALAKA
 
Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek
4 Przewodniczący Anna Maria Różańska Rogalin KWW DOMINIKA MICHALAKA
4 Zastępca Przewodniczącego Adam Jarosław Tercjak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
4 Członek Gabriela   Werfel Rogalinek KWW DOMINIKA MICHALAKA
4 Członek Monika   Klauzińska Rogalin KWW DOMINIKA MICHALAKA
4 Członek Julia Weronika Hetman Rogalinek KWW DOMINIKA MICHALAKA
4 Członek Marta   Stawik Świątniki KWW NOWE OTWARCIE
4 Członek Martyna   Plenzler Świątniki KWW DOMINIKA MICHALAKA
4 Członek Regina Michalina Zajączek Rogalinek KWW NOWE OTWARCIE
 
Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin
5 Przewodniczący Ireneusz Grzegorz Andrzejewski Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
5 Zastępca Przewodniczącego Agata Katarzyna Adamska Rogalin KWW DOMINIKA MICHALAKA
5 Członek Weronika   Jabłecka Rogalin KWW NOWE OTWARCIE
5 Członek Eugeniusz Mieczysław Mankiewicz Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
5 Członek Jacek   Dominiak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
5 Członek Adam   Bąk Rogalinek KWW DOMINIKA MICHALAKA
5 Członek Aleksandra   Ignaszewska Puszczykowo KWW NOWE OTWARCIE
 
Świetlica Wiejska, ul. Kórnicka 8A, 62-022 Świątniki
6 Przewodniczący Beata   Tomczak Świątniki KWW DOMINIKA MICHALAKA
6 Zastępca Przewodniczącego Natalia Barbara Skoroda Świątniki KWW DOMINIKA MICHALAKA
6 Członek Emilia   Skrzypek Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
6 Członek Robert   Dymarski Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
6 Członek Wiesława Maria Kędziora Świątniki KWW DOMINIKA MICHALAKA
6 Członek Monika Barbara Skrzypek Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
6 Członek Maria   Skrzypek Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
6 Członek Bogumiła Maria Walczak Świątniki KWW NOWE OTWARCIE
 
Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki
7 Przewodniczący Zofia   Poszytek Drużyna KWW DOMINIKA MICHALAKA
7 Zastępca Przewodniczącego Julia Oliwia Jakubowska Mosina KWW NOWE OTWARCIE
7 Członek Aleksandra   Grygier Drużyna KWW DOMINIKA MICHALAKA
7 Członek Patrycja   Bródka Nowinki KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
7 Członek Grzegorz Leonard Lewendoski Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
7 Członek Izabela Karolina Kasprzyk Drużyna KWW DOMINIKA MICHALAKA
 
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna
8 Przewodniczący Olga   Czerwińska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
8 Zastępca Przewodniczącego Artur   Sobolewski Krosno KWW DOMINIKA MICHALAKA
8 Członek Karolina   Mocarska-Sibera Daszewice KWW DOMINIKA MICHALAKA
8 Członek Agnieszka   Wolna Pecna KWW NOWE OTWARCIE
8 Członek Barbara   Bródka Pecna KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
8 Członek Jacek   Sibera Daszewice KWW DOMINIKA MICHALAKA
8 Członek Beata Henryka Pomykalska Mosina  
8 Członek Maria Anna Kliks Mosina  
 
Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko
9 Przewodniczący Magdalena Ewa Batura Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
9 Zastępca Przewodniczącego Monika Anna Gierszal-Kędzierska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
9 Członek Iwona Teresa Przepiera Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
9 Członek Danuta Grażyna Lubczyńska Dymaczewo Stare KWW NOWE OTWARCIE
9 Członek Marzena   Glinkowska Krosinko KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
9 Członek Agnieszka   Wojtczak Poznań  
9 Członek Aleksandra Maria Łukaszewicz Puszczykowo  
 
Zespół Szkół, ul. Główna 43, 62-050 Krosno
10 Przewodniczący Anita   Ćwiklińska Krosno KWW DOMINIKA MICHALAKA
10 Zastępca Przewodniczącego Krzysztof   Janiak Pecna KWW DOMINIKA MICHALAKA
10 Członek Justyna   Glinkowska Krosinko  
10 Członek Jolanta Katarzyna Kiszka Mosina KWW NOWE OTWARCIE
10 Członek Bożena   Zawadowska Krosno KWW DOMINIKA MICHALAKA
10 Członek Violetta Maria Kopaszewska Mosina  
10 Członek Dorota Helena Borowska Krosno KWW DOMINIKA MICHALAKA
10 Członek Ewelina Maria Jasińska Krosno KWW NOWE OTWARCIE
 
Świetlica Wiejska, ul. Piaskowa 6, 62-050 Krosno
11 Przewodniczący Maciej Piotr Kozak Krosno KWW DOMINIKA MICHALAKA
11 Zastępca Przewodniczącego Arkadiusz Wojciech Bober Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
11 Członek Katarzyna   Sobolewska Krosno KWW NOWE OTWARCIE
11 Członek Anna   Jasiak Krosno KWW DOMINIKA MICHALAKA
11 Członek Weronika Maria Straśko Rogalin KWW DOMINIKA MICHALAKA
11 Członek Anna Maria Grześkowiak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
11 Członek Elżbieta Anna Strzemkowska Krosinko KWW DOMINIKA MICHALAKA
11 Członek Milena Ewa Szeląg Krosno  
 
Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina
12 Przewodniczący Bożena Teresa Siekierska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
12 Zastępca Przewodniczącego Michalina Maria Kędzierska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
12 Członek Zuzanna   Tylska Puszczykowo KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
12 Członek Marzena   Piotrowska Krajkowo KWW NOWE OTWARCIE
12 Członek Arleta Katarzyna Kowalczyk Mosina KWW NOWE OTWARCIE
12 Członek Wiktoria Adrianna Michalak Puszczykowo KWW DOMINIKA MICHALAKA
12 Członek Kinga   Szwarc Rogalinek  
12 Członek Paulina Magdalena Jurga Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
 
Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina
13 Przewodniczący Magdalena Małgorzata Bukowska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
13 Zastępca Przewodniczącego Anna   Kantorska Mosina KWW NOWE OTWARCIE
13 Członek Ewa   Kowalewska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
13 Członek Aleksandra   Kotara Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
13 Członek Agnieszka   Jasińska Krosinko KWW DOMINIKA MICHALAKA
13 Członek Karol Maciej Ciężki Pecna KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
13 Członek Bartosz   Sobolewski Krosno KWW NOWE OTWARCIE
13 Członek Krystyna   Gers Puszczykowo KWW NOWE OTWARCIE
13 Członek Katarzyna   Czaińska Drużyna KWW DOMINIKA MICHALAKA
 
Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina
14 Przewodniczący Joanna Maria Habrajska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
14 Zastępca Przewodniczącego Ewa Maria Rogal Mosina  
14 Członek Agnieszka Maria Pawlak Mosina KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
14 Członek Paulina   Ludwiczak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
14 Członek Izabela   Szczepaniak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
14 Członek Karolina   Skirzewska Krosinko KWW DOMINIKA MICHALAKA
14 Członek Katarzyna Stefania Michalak Mosina KWW NOWE OTWARCIE
14 Członek Elżbieta   Bogucka Mosina KWW NOWE OTWARCIE
 
Przedszkole Nr 2, ul. Budzyńska 12, 62-050 Mosina
15 Przewodniczący Katarzyna Żaneta Frydrychowicz Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
15 Zastępca Przewodniczącego Irena   Rybarczyk Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
15 Członek Grażyna Ewa Palacz Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
15 Członek Paulina   Rutkowska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
15 Członek Maciej Jakub Prentki Mosina KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
15 Członek Agnieszka   Susfał Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
15 Członek Gizela   Springer-Kasprzyk Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
15 Członek Halina Anna Niezabitowska Krosinko KWW NOWE OTWARCIE
15 Członek Rajmund   Plenzler Mosina KWW NOWE OTWARCIE
 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina
16 Przewodniczący Agnieszka   Paczyńska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
16 Zastępca Przewodniczącego Magdalena   Ptak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
16 Członek Nadja   Potocka Drużyna  
16 Członek Aleksandra Maria Jankiewicz Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
16 Członek Anna   Wojnowska Mosina  
16 Członek Eleonora Barbara Wieczorek Mosina KWW NOWE OTWARCIE
16 Członek Sebastian   Wawrzyniak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
16 Członek Monika   Wolgetan Mosina  
 
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
17 Przewodniczący Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska Mosina KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
17 Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Krystyna Lulka Mosina KWW NOWE OTWARCIE
17 Członek Małgorzata   Marciniak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
17 Członek Ewa   Kaźmierczak-Matuszak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
17 Członek Barbara Elżbieta Jankowiak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
17 Członek Małgorzata Mirosława Sobek Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
17 Członek Magdalena   Pieron-Bereta Krosno KWW DOMINIKA MICHALAKA
17 Członek Anna   Kulik Poznań KWW NOWE OTWARCIE
17 Członek Piotr Paweł Gąsiorowski Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
 
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina
18 Przewodniczący Marzanna Teresa Szymańska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
18 Zastępca Przewodniczącego Ewa Lidia Filipiak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
18 Członek Grażyna   Wereszczyńska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
18 Członek Wanda   Sikorska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
18 Członek Edyta   Maciejewska Mosina KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
18 Członek Waldemar   Matuszak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
18 Członek Agnieszka   Bąkowska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
18 Członek Regina   Niedzielska Mosina KWW NOWE OTWARCIE
 
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina
19 Przewodniczący Iwona Teresa Piotrowska Krosinko KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
19 Zastępca Przewodniczącego Rafał Marcin Jakubowski Mosina KWW NOWE OTWARCIE
19 Członek Bernadeta Lidia Pozorska Krosno  
19 Członek Grażyna Helena Dominiak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
19 Członek Ada   Matuszak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
19 Członek Michalina Anna Łuczak Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
19 Członek Jakub Piotr Pikiński Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
19 Członek Katarzyna   Plenzler Mosina KWW NOWE OTWARCIE
 
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina
20 Przewodniczący Arleta   Jakubowska Mosina KWW NOWE OTWARCIE
20 Zastępca Przewodniczącego Marta   Kaźmierczak Sowiniec  
20 Członek Maria   Jasińska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
20 Członek Katarzyna   Rothe Mosina KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
20 Członek Sylwia Barbara Matuszewska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
20 Członek Ewa   Kubiak-Sałyga Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
20 Członek Beata   Szymańska Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
20 Członek Hanna Krystyna Konieczna Mosina  
 
Klub Rolnika, Sowinki 1C, 62-050 Sowinki
21 Przewodniczący Zuzanna Justyna Łuczak Sowinki KWW DOMINIKA MICHALAKA
21 Zastępca Przewodniczącego Justyna   Senftleben-Łuczak Sowinki KWW DOMINIKA MICHALAKA
21 Członek Tomasz Piotr Lisiak Baranówko KWW DOMINIKA MICHALAKA
21 Członek Przemysław   Piątkowski Mosina KWW DOMINIKA MICHALAKA
21 Członek Małgorzata   Tomczak Krajkowo KWW NOWE OTWARCIE

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmian w składach ObKW

Treść Postanowień nr od 41/2023 do 42/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 4 lutego 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Mosina (PDF, 88 KB)


Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmian w składach ObKW

Treść Postanowień nr od 43/2023 do 45/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 5 lutego 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Mosina (PDF, 97 KB)


Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmian w składach ObKW

Treść Postanowień nr od 29/2023 do 40/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Mosina (PDF, 222 KB)


Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmian w składach ObKW

Treść Postanowień nr od 7/2023 do 24/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Mosina (PDF, 314 KB)


Uchwała o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata

Uchwała Nr 6/2023

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

z dnia 24 stycznia 2023 r.

o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Gminy Mosina

Na podstawie art. 482 § 3 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie stwierdza, co następuje:

§ 1.

 1. W wyborach Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r. jako kandydat na Burmistrza Gminy Mosina został zarejestrowany tylko MICHALAK Dominik Paweł zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA.
 2. Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru burmistrza dokona Rada Miejska w Mosinie.

§ 2.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
 2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Gminy Mosina.

Odwzorowanie cyfrowe Uchwały (PDF, 41 KB)


Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 6/2023
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina
zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 5/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 18 stycznia 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia osoba pełniąca funkcję Burmistrza Gminy Mosina.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz

Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 6/2023
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 stycznia 2023 r.
Gm. Mosina


Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina.

Termin: w dniu 24 stycznia 2023 r., godz. 16:30.


Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 5/2023
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mosina

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 21 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Załączniki do postanowienia nr 5/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 18 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury:

1.

Weronika Gramza, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Sasinowo

2.

Jan Tomasz Joachimiak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Daszewice

3.

Kacper Kiliński, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Wiórek

4.

Hubert Maćkowiak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Daszewice

5.

Agnieszka Mieloch, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Czapury

6.

Wioleta Monikowska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Daszewice

7.

Mateusz Monikowski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Daszewice

8.

Paulina Pawlicka, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Rogalin

9.

Dorota Elżbieta Strojna, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Daszewice

10.

Iwona Elżbieta Strojna, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Daszewice

11.

Wiktoria Anna Tonińska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Rychwał

12.

Bogumiła Longina Tymel, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Świątniki

13.

Alicja Magdalena Wendzonka, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Świątniki

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury:

1.

Michał Adrian Grześkowiak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Czapury

2.

Andrzej Józef Jankowiak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

3.

Weronika Jędrzejczak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek

4.

Katarzyna Kantorska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Czapury

5.

Klaudia Lubczyńska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Dymaczewo Stare

6.

Norbert Krzysztof Manikowski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Czapury

7.

Martyna Nowak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Czapury

8.

Weronika Osuch, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Świątniki

9.

Tomasz Stefaniak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice:

1.

Paweł Jabłecki, zgłoszony przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Rogalin

2.

Maciej Krzyżanowski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Daszewice

3.

Dominika Kulik, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Puszczykowo

4.

Kacper Majcherek, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Daszewice

5.

Aleksander Jan Napierała, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Daszewice

6.

Edyta Senftleben-Kostrzewska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Poznań

7.

Małgorzata Kinga Stańczak, zgłoszona przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Baranowo

8.

Marek Jan Woźniak, zgłoszony przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Rogalin

9.

Agnieszka Załuska-Lipa, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek:

1.

Julia Weronika Hetman, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek

2.

Szymon Kędziora, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

3.

Monika Klauzińska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Rogalin

4.

Anna Maria Różańska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Rogalin

5.

Marta Stawik, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Świątniki

6.

Natalia Szymandera, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek

7.

Adam Jarosław Tercjak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

8.

Gabriela Werfel, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek

9.

Regina Michalina Zajączek, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek

 

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin:

1.

Agata Katarzyna Adamska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Rogalin

2.

Ireneusz Grzegorz Andrzejewski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

3.

Jacek Dominiak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

4.

Aleksandra Ignaszewska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Puszczykowo

5.

Weronika Jabłecka, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Rogalin

6.

Eugeniusz Mieczysław Mankiewicz, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

7.

Maria Teresa Witkowska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Rogalin

 

Załącznik nr 6

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska, ul. Kórnicka 8A, 62-022 Świątniki:

1.

Robert Dymarski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

2.

Wiesława Maria Kędziora, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Świątniki

3.

Kacper Kropacz, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Radzewice

4.

Natalia Barbara Skoroda, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Świątniki

5.

Emilia Skrzypek, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

6.

Maria Skrzypek, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

7.

Monika Barbara Skrzypek, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

8.

Beata Tomczak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Świątniki

9.

Bogumiła Maria Walczak, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Świątniki

 

Załącznik nr 7

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki:

1.

Patrycja Bródka, zgłoszona przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Nowinki

2.

Mikołaj Hubert Gołąb, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Drużyna

3.

Aleksandra Grygier, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Drużyna

4.

Julia Oliwia Jakubowska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Mosina

5.

Izabela Karolina Kasprzyk, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Drużyna

6.

Ryszard Kotara, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

7.

Grzegorz Leonard Lewendoski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

8.

Zofia Poszytek, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Drużyna

9.

Elżbieta Taterczyńska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

 

Załącznik nr 8

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna:

1.

Barbara Bródka, zgłoszona przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Pecna

2.

Renata Buczko, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Borkowice

3.

Olga Czerwińska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

4.

Jan Grześkowiak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

5.

Anna Marta Jeżewicz, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Krosno

6.

Artur Matuszak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

7.

Justyna Katarzyna Roszak-Patela, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Borkowice

8.

Artur Sobolewski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Krosno

9.

Agnieszka Wolna, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Pecna

 

Załącznik nr 9

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko:

1.

Magdalena Ewa Batura, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

2.

Monika Anna Gierszal-Kędzierska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

3.

Marzena Glinkowska, zgłoszona przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Krosinko

4.

Magdalena Grudzińska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Dymaczewo Stare

5.

Adam Kania, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Krosinko

6.

Ewa Kania, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Krosinko

7.

Beata Barbara Król, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Świątniki

8.

Karina Anna Krupa, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

9.

Danuta Grażyna Lubczyńska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Dymaczewo Stare

 

Załącznik nr 10

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Zespół Szkół, ul. Główna 43, 62-050 Krosno:

1.

Dorota Helena Borowska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Krosno

2.

Anita Ćwiklińska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Krosno

3.

Krzysztof Janiak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Pecna

4.

Ewelina Maria Jasińska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Krosno

5.

Zbigniew Jan Kovats, zgłoszony przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

6.

Agnieszka Ratajczak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Borkowice

7.

Katarzyna Skiberowska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

8.

Tomasz Woźniak, zgłoszony przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Dymaczewo Nowe

9.

Bożena Zawadowska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Krosno

 

Załącznik nr 11

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Świetlica Wiejska, ul. Piaskowa 6, 62-050 Krosno:

1.

Izabela Baranowska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Srocko Wielkie

2.

Arkadiusz Wojciech Bober, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

3.

Anna Jasiak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Krosno

4.

Anna Cecylia Kędziora, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

5.

Maciej Piotr Kozak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Krosno

6.

Paulina Pieron, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Drużyna

7.

Katarzyna Sobolewska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Krosno

8.

Elżbieta Anna Strzemkowska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Krosinko

9.

Magdalena Woźniak, zgłoszona przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Dymaczewo Nowe

 

Załącznik nr 12

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina:

1.

Kacper Tadeusz Gierczyk, zgłoszony przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

2.

Izabela Agnieszka Jankowiak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

3.

Paulina Magdalena Jurga, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

4.

Michalina Maria Kędzierska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

5.

Arkadiusz Krupa, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

6.

Wiktoria Adrianna Michalak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Puszczykowo

7.

Marzena Piotrowska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Krajkowo

8.

Bożena Teresa Siekierska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

9.

Zuzanna Tylska, zgłoszona przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Puszczykowo

 

Załącznik nr 13

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina:

1.

Magdalena Małgorzata Bukowska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

2.

Karol Maciej Ciężki, zgłoszony przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Pecna

3.

Katarzyna Czaińska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Drużyna

4.

Krystyna Gers, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Puszczykowo

5.

Agnieszka Jasińska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Krosinko

6.

Anna Kantorska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Mosina

7.

Aleksandra Kotara, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

8.

Ewa Kowalewska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

9.

Bartosz Sobolewski, zgłoszony przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Krosno

10.

Agata Szajkowska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Puszczykowo

 

Załącznik nr 14

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina:

1.

Marianna Barłożyk, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

2.

Elżbieta Bogucka, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Mosina

3.

Joanna Maria Habrajska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

4.

Agata Lubowicka, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

5.

Paulina Ludwiczak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

6.

Katarzyna Stefania Michalak, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

7.

Marek Stanisław Pyczek, zgłoszony przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Dymaczewo Nowe

8.

Izabela Szczepaniak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

9.

Dominik Wegner, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

 

Załącznik nr 15

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, Przedszkole Nr 2, ul. Budzyńska 12, 62-050 Mosina:

1.

Katarzyna Żaneta Frydrychowicz, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

2.

Halina Anna Niezabitowska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Krosinko

3.

Grażyna Ewa Palacz, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

4.

Rajmund Plenzler, zgłoszony przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

5.

Maciej Jakub Prentki, zgłoszony przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Mosina

6.

Paulina Rutkowska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

7.

Irena Rybarczyk, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

8.

Gizela Springer-Kasprzyk, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

9.

Agnieszka Susfał, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

 

Załącznik nr 16

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina:

1.

Patrycja Górczak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

2.

Aleksandra Maria Jankiewicz, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

3.

Joanna Małgorzata Jarecka, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

4.

Marzena Barbara Jungermann, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

5.

Monika Miedziarek, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

6.

Agnieszka Paczyńska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

7.

Magdalena Ptak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

8.

Sebastian Wawrzyniak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

9.

Eleonora Barbara Wieczorek, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Mosina

 

Załącznik nr 17

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina:

1.

Piotr Paweł Gąsiorowski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

2.

Barbara Elżbieta Jankowiak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

3.

Ewa Kaźmierczak-Matuszak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

4.

Anna Kulik, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Poznań

5.

Katarzyna Krystyna Lulka, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Mosina

6.

Małgorzata Marciniak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

7.

Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska, zgłoszona przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Mosina

8.

Nicole Joanna Pyszniak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

9.

Karolina Wieczorkiewicz, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Puszczykowo

 

Załącznik nr 18

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina:

1.

Agnieszka Bąkowska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

2.

Ewa Lidia Filipiak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

3.

Waldemar Matuszak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

4.

Regina Niedzielska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

5.

Anna Aleksandra Obst, zgłoszona przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Mosina

6.

Wanda Sikorska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

7.

Marzanna Teresa Szymańska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

8.

Alicja Wegner, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

9.

Grażyna Wereszczyńska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

 

Załącznik nr 19

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:

1.

Małgorzata Bilinska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

2.

Grażyna Helena Dominiak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

3.

Rafał Marcin Jakubowski, zgłoszony przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Mosina

4.

Konrad Łebiński, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

5.

Michalina Anna Łuczak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

6.

Ada Matuszak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

7.

Jakub Piotr Pikiński, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

8.

Iwona Teresa Piotrowska, zgłoszona przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Krosinko

9.

Katarzyna Plenzler, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

 

Załącznik nr 20

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:

1.

Paulina Gadzińska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

2.

Arleta Jakubowska, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Mosina

3.

Maria Jasińska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

4.

Ewa Kubiak-Sałyga, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

5.

Mirosława Magdalena Lisiecka, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

6.

Sylwia Barbara Matuszewska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

7.

Katarzyna Rothe, zgłoszona przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Mosina

8.

Beata Szymańska, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

9.

Marta Zarbock, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

 

Załącznik nr 21

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, Klub Rolnika, Sowinki 1C, 62-050 Sowinki:

1.

Jakub Dominik Jungermann, zgłoszony przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

2.

Tomasz Piotr Lisiak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Baranówko

3.

Zuzanna Justyna Łuczak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Sowinki

4.

Przemysław Piątkowski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

5.

Justyna Senftleben-Łuczak, zgłoszona przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Sowinki

6.

Małgorzata Tomczak, zgłoszona przez KWW NOWE OTWARCIE (uzupełnienie składu), zam. Krajkowo

7.

Klaudia Zofia Żal, zgłoszona przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Baranówko

 

 

 


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie odwołania KWW Nowe Otwarcie

POSTANOWIENIE NR 4/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie odwołania Komitetu Wyborczego Wyborców Nowe Otwarcie
od Uchwały nr 4/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie z dnia 12 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 432 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I, po rozpatrzeniu odwołania Komitetu Wyborczego Wyborców Nowe Otwarcie, złożonego przez Pełnomocnika Wyborczego tego Komitetu, od uchwały nr 4/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie odmowy rejestracji kandydata na Burmistrza Gminy Mosina komitetu wyborczego wyborców pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Otwarcie, w związku z wyborami Burmistrza Gminy Mosina zarządzonymi na dzień 5 lutego 2023 r.

postanawia

uznać odwołanie za nieuzasadnione.


Pełna treść Postanowienia (PDF, 227 KB)


Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do ObKW

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), w celu powołania w gminie Mosina obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 stycznia 2023 r. do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 11,
- Nr 2, w liczbie 7,
- Nr 3, w liczbie 6,
- Nr 4, w liczbie 7,
- Nr 5, w liczbie 5,
- Nr 6, w liczbie 7,
- Nr 7, w liczbie 6,
- Nr 8, w liczbie 6,
- Nr 9, w liczbie 6,
- Nr 10, w liczbie 6,
- Nr 11, w liczbie 6,
- Nr 12, w liczbie 6,
- Nr 13, w liczbie 8,
- Nr 14, w liczbie 6,
- Nr 15, w liczbie 8,
- Nr 16, w liczbie 7,
- Nr 17, w liczbie 6,
- Nr 18, w liczbie 6,
- Nr 19, w liczbie 6,
- Nr 20, w liczbie 6,
- Nr 21, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I Krzysztof Józefowicz


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach ObKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 stycznia 2023 r.

            Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. Nr 1277), podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w przedterminowych wyborach Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 CZAPURY Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78,
61-160 Czapury

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78,
61-160 Czapury

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3 DASZEWICE Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 5,
61-160 Daszewice
4 ROGALINEK, SASINOWO Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 19,
62-022 Rogalinek


Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5 ROGALIN Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 8,
62-022 Rogalin

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
6 MIECZEWO, RADZEWICE, ŚWIĄTNIKI Świetlica Wiejska,
ul. Kórnicka 8A,
62-022 Świątniki
7 BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, DRUŻYNA, NOWINKI Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wielkopolskich 3,
62-053 Nowinki
8 KONSTANTYNOWO, PECNA Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19,
62-053 Pecna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
9 DYMACZEWO NOWE, DYMACZEWO STARE, JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43,
62-050 Krosinko

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
10 KROSNO, ulice: Główna, Graniczna, Jasna, Jesienna, Kamienna, Krosińska, Leśna, Nadleśna, Orzechowa, Piaskowa, Pogodna, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Tęczowa, Tylna (od ul. Piaskowej do ul. Jesiennej), Wiosenna, Zielona, Żwirowa Zespół Szkół,
ul. Główna 43,
62-050 Krosno

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
11 KROSNO, ulice: Boczna, Krótka, Miodowa, Nektarowa, Olszynkowa, Osiedle Miodowe, Osiedle Olszynka, Polna, Tylna (od ul. Bocznej do ul. Piaskowej) Świetlica Wiejska,
ul. Piaskowa 6,
62-050 Krosno

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
12 MOSINA - Osiedle nr 3, ulice: Akacjowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od ul. Śremskiej do ul. Leszczyńskiej), Leszczyńska (od ul. Śremskiej do ul. Skrytej), Łazienna, Ogrodowa, Olchowa, Strzałowa, Strzelecka (od ul. Leszczyńskiej do ul. Głogowej), Torowa, Wierzbowa Przedszkole nr 4,
ul. Kasprowicza 28,
62-050 Mosina
13 MOSINA - Osiedle nr 3, ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Głogowa, Henryka Siemiradzkiego, Jacka Malczewskiego, Jana III Sobieskiego, Jana Cybisa, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Juliana Ursyna Niemcewicza, Katarzyny Kobro, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi, Leona Wyczółkowskiego, Leszczyńska (od ul. Skrytej do granic miasta), Mieszka I, Skryta, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Strzelecka (od ul. Głogowej do granic miasta), Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Strzemińskiego, Wojciecha Kossaka, Zofii Stryjeńskiej Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16,
62-050 Mosina

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
14 MOSINA - Osiedle nr 5, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, Wybickiego, Stanisława Lema, Śremska (od torów kolejowych do granicy miasta) Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4,
62-050 Mosina

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
15 MOSINA - Osiedle nr 6, ulice: Budzyńska, Aleksandra Fredry, Kilińskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Szosa Poznańska), Kołłątaja, Konopnickiej (od ul. Krotowskiego do ul. Orzeszkowej), Krotowskiego (od ul. Mostowej do ul. Budzyńskiej), Krótka, Mickiewicza, Na Wzgórzu, Niepodległości, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska, Harcerska, Fiedlera, Henryka Łasaka, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska (od ul. Krotowskiego do ul. Poniatowskiego), Tadeusza Ślusarskiego, Glinki, Cegielniana;
MOSINA - Osiedle nr 7, ulice: Alfreda Szklarskiego, Aliny i Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrieli Zapolskiej, Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Konopnickiej (od ul. Orzeszkowej do granic miasta), Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa, Mariana Brandysa, Marii Kownackiej, Marii Kuncewiczowej, Władysława Komara
Przedszkole Nr 2,
ul. Budzyńska 12,
62-050 Mosina
16 MOSINA - Osiedle nr 1, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od ul. Słowackiego do ul. Szosa Poznańska), Kolejowa (od ul. Sowinieckiej do ul. Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego (od ul. Mostowej do Placu 20 Października), Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, rondo Budzyń, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka (od ul. Farbiarskiej do torów kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska (od ul. Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, Wawrzyniaka, Wąska Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2,
62-050 Mosina
17 MOSINA - Osiedle nr 2, ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa, Jałowcowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Piotra Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Mariana Obsta, Osiedlowa, Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska (od ul. Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec. Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Szkolna 1,
62-050 Mosina

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
18 MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Agrestowa, Czarnieckiego, Morelowa, Obrzańska, Sowiniecka (północna strona od torów do ul. Topolowej), Sowińskiego (od ul. Topolowej do torów kolejowych), Śliwkowa, Targowa, Wiatrowa. Zespół Szkół
im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2,
62-050 Mosina
19 MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego (od ul. Topolowej do ul. Marcinkowskiego), Topolowa, Wiśniowa. Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Sowiniecka 75,
62-050 Mosina

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
20 MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Bruno Schulza, Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka (północna strona: od ul. Topolowej do granic miasta; południowa strona: od torów kolejowych do granic miasta), Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wiosny Ludów, Witolda Gombrowicza, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego. Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Sowiniecka 75,
62-050 Mosina

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
21 SOWINIEC, SOWINKI, BOGULIN, BARANOWO, KRAJKOWO, BARANÓWKO, ŻABINKO Klub Rolnika,
Sowinki 1C,
62-050 Sowinki

 

Głosować korespondencyjnie mogą osoby uprawnione do udziału w wyborach:

 1. które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. całkowitej niezdolności do pracy,
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 23 stycznia 2023 r., z wyjątkiem osoby podlegającej w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, która zamiar głosowania zgłasza do dnia 31 stycznia 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w wyborach, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać zgłoszony do Burmistrza Gminy Mosina najpóźniej do dnia 27 stycznia 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 5 lutego 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Postanowienie nr 2/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 2/2023
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 179 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r. niżej wymienionych członków, z powodu zrzeczenia się:

 1. Bartłomiej Zdzisław Ignaszewski, zgłoszony przez KWW „MOSINA PONAD PODZIAŁAMI” (uzupełnienie składu), zam. Poznań
 2. Piotr Tomasz Pałczyński, zgłoszony przez KWW „MOSINA PONAD PODZIAŁAMI”, zam. Wągrowiec

§ 2.

Na wakujące miejsca powołuje się niżej wymienione osoby:

 1. Stanisław Chrust, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina
 2. Marietta Helena Ewleszyn, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

 Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

 

1.

MICHALAK Dominik Paweł, lat 32, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Mosina,

zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA

 

 


Odwzorowanie cyfrowe obwieszczenia (PDF, 36 KB)


Uchwała nr 4/2023

UCHWAŁA nr 4/2023

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na Burmistrza Gminy Mosina komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OTWARCIE
w wyborach Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

 

Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 470 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418)po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Burmistrza Gminy Mosina, którego dnia 11 stycznia 2023 r. dokonał Marek Tadeusz Malcher - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OTWARCIE i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym

postanawia

odmówić rejestracji zgłoszenia kandydata na Burmistrza Gminy Mosina komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OTWARCIE w wyborach Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., z powodu braku wymaganego na podstawie art. 478 § 4 pkt 4 ustawy – Kodeks wyborczy, poparcia mieszkańców.

Uzasadnienie

W dniu 11 stycznia 2023 r. Marek Tadeusz Malcher - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OTWARCIE zgłosił do Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie kandydata na Burmistrza Gminy Mosina.

Stwierdzono, że wada/wady zgłoszenia polega/polegają na:

- ze złożonych 1694 podpisów, po weryfikacji wadliwymi stwierdzono 302, w tym 8 z powodu złożenia wadliwego podpisu, 70 z powodu braku lub wadliwie wpisanego nr PESEL, 2 z powodu braku lub wadliwie podanego imienia i nazwiska, 186 z powodu braku lub wadliwie podanego adresu, 36 z powodu braku prawa wybierania wyborcy;

- ostatecznie liczba prawidłowo złożonych podpisów wynosiła 1392, przy wymaganych 1500.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 470 Kodeksu wyborczego od uchwały osobie zgłaszającej kandydata przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w terminie 2 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.


Odwzorowanie cyfrowe podpisanej uchwały (PDF, 90 KB)


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie o składzie, siedzibie i dyżurach

 INFORMACJA

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina
zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

 

 1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie wchodzą:
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Zbigniew Andrzej Grygier

Przewodniczący Komisji

2.

Mateusz Fabisiak

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Arkadiusz Cebulski

Członek Komisji

4.

Janusz Antoni Cichy

Członek Komisji

5.

Bartłomiej Zdzisław Ignaszewski

Członek Komisji

6.

Piotr Jakub Kuhnke

Członek Komisji

7.

Wojciech Szymon Lisiak

Członek Komisji

8.

Wojciech Jan Olszewski

Członek Komisji

9.

Piotr Tomasz Pałczyński

Członek Komisji

 1. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie mieści się:

Urząd Miejski w Mosinie, ul. Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina; sala nr 110, tel. 611-018-249

 1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na burmistrza Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

10.I.2023 r. (wtorek) - godz. 14.00 - 15.00
11.I.2023 r. (środa) - godz. 16.00 - 24.00


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 79/2022

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie na dzień 3 stycznia 2023 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina.

§ 2.

Organizację posiedzenia zapewnia osoba pełniąca funkcję Burmistrza Gminy Mosina.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 78/2022

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Mosinie, z siedzibą Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina; sala nr 110, w składzie:

1.

Arkadiusz Cebulski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

2.

Janusz Antoni Cichy, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA, zam. Mosina

3.

Mateusz Fabisiak, zgłoszony przez KWW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Mosina

4.

Zbigniew Andrzej Grygier, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Sasinowo

5.

Bartłomiej Zdzisław Ignaszewski, zgłoszony przez KWW „MOSINA PONAD PODZIAŁAMI” (uzupełnienie składu), zam. Poznań

6.

Piotr Jakub Kuhnke, zgłoszony przez KWW NOWE OTWARCIE, zam. Mosina

7.

Wojciech Szymon Lisiak, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Baranówko

8.

Wojciech Jan Olszewski, zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA (uzupełnienie składu), zam. Mosina

9.

Piotr Tomasz Pałczyński, zgłoszony przez KWW „MOSINA PONAD PODZIAŁAMI”, zam. Wągrowiec

§ 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I Krzysztof Józefowicz


Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 23 grudnia 2022 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji.


Pełna treść Informacji (PDF, 195 KB)


Wzory dokumentów dot. udzielenia pełnomocnictwa do głosowania

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach przedterminowych

 

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać zgłoszony do Burmistrza Gminy Mosina najpóźniej do dnia 27 stycznia 2023 r.

 
   
 • Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach przedterminowych

 Link do formularza
(PDF, 373 KB)

 • Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach przedterminowych
 Link do formularza
(PDF, 536 KB)

Obwieszczenie wsprawie siedziby MKW

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie w przedterminowych wyborach burmistrza gminy Mosina, zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 roku.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim  (Dz. U. poz. 2580), podaje się do publicznej wiadomości informację o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie w przedterminowych wyborach burmistrza gminy Mosina, zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 roku:

Urząd Miejski w Mosinie, ul. Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina;

sala nr 110, nr tel. 611-018-249 (czynny jedynie w godzinach dyżurów MKW)


Obwieszczenie w sprawie miejsc do umieszczania materiałów wyborczych

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 grudnia 2022 r.

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach burmistrza gminy Mosina, zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 roku.

 

Na podstawie art. 114 z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Mosina, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach burmistrza gminy Mosina, zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 roku.

 1. Słup ogłoszeniowy na ul. Plac 20 Października w Mosinie;
 2. Słup ogłoszeniowy na ul. Krotowskiego (rejon skrzyżowania z ul. Garbarską);
 3. Słup ogłoszeniowy na ul. Poznańskiej (przy Szkole Podstawowej nr 1)
 4. Słup ogłoszeniowy na ul. Dworcowej w Mosinie (naprzeciwko wjazdu na parking pomiędzy MOK i GBS Mosina);
 5. Zewnętrzna powierzchnia ogrodzenia (z wyłączeniem bramy) Stadionu sportowego w Mosinie na ul. Konopnickiej 29;
 6. Metalowa balustrada oddzielająca górną i dolną płytę Targowiska na ul. Farbiarskiej w Mosinie.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o zarejestrowanych komitetach wyborczych

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 20 grudnia 2022 r.

o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I, informuje, że w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., przyjął zawiadomienia wyborców o utworzeniu następujących komitetów wyborczych:

 1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIKA MICHALAKA;
 2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOSINA PONAD PODZIAŁAMI;
 3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OTWARCIE;
 4. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WYGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW.

Pełna treść Komunikatu (PDF, 394 KB)

 


Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnościami

Treść informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (PDF, 328 kB)


Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach przedterminowych

Zgłoszenia do miejskiej komisji wyborczej

 
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej
 Link do formularza
(DOC, 75 KB)
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej

 Link do formularza
(PDF, 309 KB)

 • Wzór zgłoszenia kandydata na członka miejskiej komisji wyborczej - zgłoszenie indywidualne wyborcy

 Link do formularza
(DOC, 36 KB)

 • Wzór zgłoszenia kandydata na członka miejskiej komisji wyborczej - zgłoszenie indywidualne wyborcy
 Link do formularza
(PDF, 195 KB)

Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych

 
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 Link do formularza
(DOC, 74 KB)
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 Link do formularza
(PDF, 309 KB)
 • Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - zgłoszenie indywidualne wyborcy 
 Link do formularza
(DOC, 39 KB)
 • Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - zgłoszenie indywidualne wyborcy 
 Link do formularza
(PDF, 191 KB)

Wzory dokumentów - Druki Krajowego Biura Wyborczego - zawartość zewnętrzna

Wzory dokumentów - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu (kbw.gov.pl) 


Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 13 grudnia 2022 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 13 grudnia 2022 r.

I.    Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w Gminie Mosina według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

 Nazwa Gminy  Liczba mieszkańców
 Gmina Mosina  32 529

II.    Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 5 lutego 2023 r. wyborami przedterminowymi Burmistrza Gminy Mosina zgodnie z  art.  478  § 1 Kodeksu wyborczego, prawo zgłaszania  kandydatów na burmistrza przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na burmistrza, będą przyjmowane przez  Komisarza Wyborczego w Poznaniu I do dnia 19 grudnia 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul.  Kościuszki 93 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu (adres j. w.), w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Mosina za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 16 stycznia 2023 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 23 stycznia 2023 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 31 stycznia 2023 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Gminy Mosina do dnia 27 stycznia 2023 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 5 maja 2023 r.). Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów  wyborczych,  także  tych,  które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: poznan.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.


Oryginalna treść Komunikatu (PDF, 89 KB)


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim

 Pełna treść Obwieszczenia (PDF, 90 KB)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim

2

do dnia 19 grudnia 2022 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

– zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3

do dnia 23 grudnia 2022 r.

– zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej

4

do dnia 29 grudnia 2022 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do dnia 11 stycznia 2023 r.

(do godz. 24.00)

– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na burmistrza

6

do dnia 16 stycznia 2023 r.

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

7

do dnia 18 stycznia 2023 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców

8

od dnia 23 stycznia 2023 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

9

do dnia 23 stycznia 2023 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

10

do dnia 27 stycznia 2023 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

11

do dnia 31 stycznia 2023 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12

w dniu 3 lutego 2023 r.

o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

13

w dniu 4 lutego 2023 r.

– przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

14

w dniu 5 lutego 2023 r.

godz. 7.00–21.00

– głosowanie


Rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Mosina

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 5 lutego 2023 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Pełna treść Rozporządzenia (PDF, 301 KB)