"Park Strzelnica" Sp. z o.o. w Mosinie

Informacja

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Park Strzelnica Sp. z o.o. w Mosinie,
uchwałą z dnia 16 marca 2023 r. postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji.


Zasady kształtowania wynagrodzeń organów

Podjęte regulacje: