XXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 29 października i 3 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXXV/283/20 w sprawie uchwalenia „Regulaminu zdalnych posiedzeń Rady Miejskiej w Mosinie”

Uchwała Nr XXXV/283/20.pdf

Uchwała Nr XXXV/282/20 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina

Uchwała Nr XXXV/282/20.pdf

Uchwała Nr XXXV/281/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/281/20.pdf

Uchwała Nr XXXV/280/20 zmieniająca uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr XXXV/280/20.pdf

Uchwała Nr XXXV/279/20 dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę̨ Mosina

Uchwała Nr XXXV/279/20.pdf

Uchwała Nr XXXV/278/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Uchwała Nr XXXV/278/20.pdf

Uchwała Nr XXXV/277/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr XXXV/277/20.pdf

Uchwała Nr XXXV/276/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXXV/276/20.pdf

Uchwała Nr XXXV/275/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021

Uchwała Nr XXXV/275/20.pdf

Uchwała Nr XXXV/274/20 dotycząca powierzenia gminie Jarocin zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w

Uchwała Nr XXXV/274/20.pdf

Uchwała Nr XXXV/273/20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina - Puszczykowo