XXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XXXII/260/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 rok

Uchwała Nr XXXII/260/20.pdf

Uchwała Nr XXXII/259/20 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2019 rok

Uchwała Nr XXXII/259/20.pdf