XXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XXXI/258/20 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie kompleksowej kontroli umów zawartych przez Gminę Mosina w zakresie realizacji projektu „Niskoemisyjne prz

Uchwała Nr XXXI/258/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/257/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „SOWIA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury

Uchwała Nr XXXI/257/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/256/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „TULIPANOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo

Uchwała Nr XXXI/256/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/255/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „MALWOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo

Uchwała Nr XXXI/255/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/254/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „KROKUSOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo

Uchwała Nr XXXI/254/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/253/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „HIACYNTOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo

Uchwała Nr XXXI/253/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/252/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „GERBEROWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo

Uchwała Nr XXXI/252/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/251/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „MORWOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo

Uchwała Nr XXXI/251/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/250/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „AKSAMITKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo

Uchwała Nr XXXI/250/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/249/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „LAWENDOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki

Uchwała Nr XXXI/249/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/248/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „KONICZYNOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki

Uchwała Nr XXXI/248/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/247/20 zmieniająca uchwałę dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19

Uchwała Nr XXXI/247/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/246/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXXI/246/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/245/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Uchwała Nr XXXI/245/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/244/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr XXXI/244/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/243/20 w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XXXI/243/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/242/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”

Uchwała Nr XXXI/242/20.pdf

Uchwała Nr XXXI/241/20 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”

Uchwała Nr XXXI/241/20.pdf