XXX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 9 lipca 2020 r.

Uchwała Nr XXX/240/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo

Uchwała Nr XXX/240/20.pdf

Uchwała Nr XXX/239/20 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej