XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 maja 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/222/20 zmieniająca uchwałę dotyczącą zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów zawartych przez Gminę Mosina i jej jednostki organizacyjne w latach 2018-2023 w zakresie przes

Uchwała Nr XXVIII/222/20.pdf

Uchwała Nr XXVIII/221/20 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 42 w miejscowości Bolesławiec

Uchwała Nr XXVIII/221/20.pdf

Uchwała Nr XXVIII/220/20 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P

Uchwała Nr XXVIII/220/20.pdf

Uchwała Nr XXVIII/219/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina

Uchwała Nr XXVIII/219/20.pdf

Uchwała Nr XXVIII/218/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „JAŁOWCOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina

Uchwała Nr XXVIII/218/20.pdf

Uchwała Nr XXVIII/217/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „PIWONIOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki

Uchwała Nr XXVIII/217/20.pdf

Uchwała Nr XXVIII/216/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego kąpieliska „Glinianki”


Uchwała Nr XXVIII/215/20 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Uchwała Nr XXVIII/214/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Uchwała Nr XXVIII/214/20.pdf

Uchwała Nr XXVIII/213/20 dotycząca niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do niektórych grup przedsiębiorców, któr

Uchwała Nr XXVIII/213/20.pdf

Uchwała Nr XXVIII/212/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XXVIII/212/20.pdf

Uchwała Nr XXVIII/211/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych kon

Uchwała Nr XXVIII/211/20.pdf

Uchwała Nr XXVIII/210/20 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik

Uchwała Nr XXVIII/210/20.pdf