XXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXVI/187/20 w sprawie nadania nazwy ulicy KAMIENNA drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krosno

Uchwała Nr XXVI/187/20.pdf

Uchwała Nr XXVI/186/20 w sprawie zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zb

Uchwała Nr XXVI/186/20.pdf

Uchwała Nr XXVI/185/20 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XXVI/185/20.pdf

Uchwała Nr XXVI/184/20 w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Uchwała Nr XXVI/184/20.pdf

Uchwała Nr XXVI/183/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020