XXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 lutego 2020 r.

Uchwała Nr XXV/182/20 dotycząca zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów Gminy Mosina i jej jednostek organizacyjnych w kadencji 2018-2023 w zakresie przestrzegania zakazu wynikającego z art

Uchwała Nr XXV/182/20.pdf

Uchwała Nr XXV/181/20 dotycząca przekazania Radzie Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie skargi z dnia 10 stycznia 2020 r. na pracowników ZUK Sp. z o.o. w Mosinie w sprawi

Uchwała Nr XXV/181/20.pdf

Uchwała Nr XXV/180/20 w sprawie nadania nazwy ulicy JANA III SOBIESKIEGO drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina

Uchwała Nr XXV/180/20.pdf

Uchwała Nr XXV/179/20 w sprawie nadania nazwy ulicy KURKOWA drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury

Uchwała Nr XXV/179/20.pdf

Uchwała Nr XXV/178/20 w sprawie nadania nazwy ulicy BOROWIKOWA drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury

Uchwała Nr XXV/178/20.pdf

Uchwała Nr XXV/177/20 w sprawie nadania nazwy ulicy NA WZGÓRZU drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki

Uchwała Nr XXV/177/20.pdf

Uchwała Nr XXV/176/20 w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina

Uchwała Nr XXV/176/20.pdf

Uchwała Nr XXV/175/20 dotycząca zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący

Uchwała Nr XXV/175/20.pdf

Uchwała Nr XXV/174/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowani

Uchwała Nr XXV/174/20.pdf

Uchwała Nr XXV/173/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XXV/173/20.pdf

Uchwała Nr XXV/172/20 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mosina

Uchwała Nr XXV/172/20.pdf

Uchwała Nr XXV/171/20 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mosina

Uchwała Nr XXV/171/20.pdf

Uchwała Nr XXV/170/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025


Uchwała Nr XXV/169/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020


Uchwała Nr XXV/168/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina

Uchwała Nr XXV/168/20.pdf

Uchwała Nr XXV/167/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P w miejscowości Radzewice

Uchwała Nr XXV/167/20.pdf

Uchwała Nr XXV/166/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Uchwała Nr XXV/166/20.pdf

Uchwała Nr XXV/165/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Uchwała Nr XXV/165/20.pdf