XXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/238/20 w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi z dnia 29 maja 2020 r. (BR.1511.3.2020) na Straż Miejską w Mosinie w przedmiocie odmowy przeprowadzenia interwe

Uchwała Nr XXIX/238/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/237/20 w sprawie przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 10 lipca 2019 r. (data wpływu: 4 maja 2020 r., numer porządkowy: BR.1511.2.2020) na działania Kierownika

Uchwała Nr XXIX/237/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/236/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 marca 2020 r. (numer porządkowy: BR.1510.21.2020) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr XXIX/236/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/235/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 grudnia 2019 r. (numer porządkowy: BR.1510.20.2019) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr XXIX/235/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/234/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji


Uchwała Nr XXIX/233/20 zmieniająca uchwałę dotyczącą zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi je

Uchwała Nr XXIX/233/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/232/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIX/232/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/231/20 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Nr XXIX/231/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/230/20 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych


Uchwała Nr XXIX/229/20 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu

Uchwała Nr XXIX/229/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/228/20 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr XXIX/228/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/227/20 w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXIX/227/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/226/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Uchwała Nr XXIX/226/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/225/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr XXIX/225/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/224/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowe

Uchwała Nr XXIX/224/20.pdf

Uchwała Nr XXIX/223/20 zmieniająca uchwałę dotyczącą regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla naucz

Uchwała Nr XXIX/223/20.pdf