XXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 6 lutego 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/164/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Uchwała Nr XXIII/164/20.pdf

Uchwała Nr XXIII/163/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXIII/162/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XXIII/162/20.pdf