XXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XXII/161/20 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30.10.2019 r. na Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn

Uchwała Nr XXII/161/20.pdf

Uchwała Nr XXII/160/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „FIOŁKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sowinki

Uchwała Nr XXII/160/20.pdf

Uchwała Nr XXII/159/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „NA WZGÓRZU” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina

Uchwała Nr XXII/159/20.pdf

Uchwała Nr XXII/158/20 dotycząca planu dofinansowania na rok 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina oraz ustalenia specjalności i fo


Uchwała Nr XXII/157/20 dotycząca kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mosina, na drugim etapie postępowania, liczby punktów za ka

Uchwała Nr XXII/157/20.pdf

Uchwała Nr XXII/156/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uchwała Nr XXII/156/20.pdf

Uchwała Nr XXII/155/20 w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr XXII/155/20.pdf

Uchwała Nr XXII/154/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025

Uchwała Nr XXII/154/20.pdf