XVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 8 października 2019 r.

Uchwała Nr XVI/114/19 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina

Uchwała Nr XVI/114/19.pdf

Uchwała Nr XVI/113/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023

Uchwała Nr XVI/113/19.pdf

Uchwała Nr XVI/112/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr XVI/112/19.pdf

Uchwała Nr XVI/111/19 w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XVI/111/19.pdf

Uchwała Nr XVI/110/19 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2466P w miejscowości Mosina

Uchwała Nr XVI/110/19.pdf