XLVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR XLVII/415/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2020 rok

UCHWAŁA NR XLVII/415/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVII/414/21 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2020 rok

UCHWAŁA NR XLVII/414/21.pdf