XLI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE NR XLI/3/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania

OBWIESZCZENIE NR XLI/3/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/350/21 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Wiązka

UCHWAŁA NR XLI/350/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/349/21 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Waligórskiego

UCHWAŁA NR XLI/349/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/348/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR XLI/348/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/347/21 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR XLI/347/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/346/21 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czapurach

UCHWAŁA NR XLI/346/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/345/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „WIDNA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury

UCHWAŁA NR XLI/345/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/344/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „PORANEK” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury

UCHWAŁA NR XLI/344/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/343/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „ŻNIWNA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Bolesławiec

UCHWAŁA NR XLI/343/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/342/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu

UCHWAŁA NR XLI/342/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/341/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

UCHWAŁA NR XLI/341/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/340/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

UCHWAŁA NR XLI/340/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/339/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P w miejscowości Radzewice

UCHWAŁA NR XLI/339/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/338/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina

UCHWAŁA NR XLI/338/21.pdf

UCHWAŁA NR XLI/337/21 dotycząca zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. i zwrotu części tej o

UCHWAŁA NR XLI/337/21.pdf