XL sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 16 lutego 2021 r.

UCHWAŁA NR XL/336/21 w sprawie kontroli postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” oraz planowanej inwestycji „Budowa sieci

UCHWAŁA NR XL/336/21.pdf

UCHWAŁA NR XL/335/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR XL/335/21.pdf