XIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 3 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/100/19 dotycząca zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów tej inicjatywy, zasad jej promocji oraz formalnych wymogów składanych projek

Uchwała Nr XIV/100/19.pdf

Uchwała Nr XIV/99/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023

Uchwała Nr XIV/99/19.pdf

Uchwała Nr XIV/98/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr XIV/98/19.pdf

Uchwała Nr XIV/97/19 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie