XIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XIII/96/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr XIII/96/19.pdf

Uchwała Nr XIII/95/19 w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina pisma z dnia 29 maja 2019 r. "Skarga na czynności burmistrza"

Uchwała Nr XIII/95/19.pdf

Uchwała Nr XIII/94/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023

Uchwała Nr XIII/94/19.pdf

Uchwała Nr XIII/93/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr XIII/93/19.pdf

Uchwała Nr XIII/92/19 w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uchwała Nr XIII/92/19.pdf

Uchwała Nr XIII/91/19 zmieniająca Uchwałę Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mieczewie

Uchwała Nr XIII/91/19.pdf

Uchwała Nr XIII/90/19 w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa"

Uchwała Nr XIII/90/19.pdf

Uchwała Nr XIII/89/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała Nr XIII/89/19.pdf

Uchwała Nr XIII/88/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Mosina w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2020

Uchwała Nr XIII/88/19.pdf