XII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr XII/87/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023

Uchwała Nr XII/87/19.pdf

Uchwała Nr XII/86/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr XII/86/19.pdf

Uchwała Nr XII/85/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok

Uchwała Nr XII/85/19.pdf

Uchwała Nr XII/84/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok


Uchwała Nr XII/83/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2018 rok

Uchwała Nr XII/83/19.pdf