X sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 maja 2019 r.

Uchwała Nr X/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Nr X/71/19.pdf

Uchwała Nr X/70/19 zmieniająca Uchwałę Nr VII/40/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy

Uchwała Nr X/70/19.pdf

Uchwała Nr X/69/19 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 383 i 66, obręb Mieczewo

Uchwała Nr X/69/19.pdf

Uchwała Nr X/68/19 zmieniająca Uchwałę Nr LXII/725/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina

Uchwała Nr X/68/19.pdf

Uchwała Nr X/67/19 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku po Północnej Stronie Kanału Mosińskiego

Uchwała Nr X/67/19.pdf