VIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr VIII/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2019 r. (numer porządkowy: BR.1510.10.2019 i BR.1511.3.2019)

Uchwała Nr VIII/66/19.pdf

Uchwała Nr VIII/65/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2019 r. (numer porządkowy: BR.1510.9.2019 i BR.1511.2.2019)

Uchwała Nr VIII/65/19.pdf

Uchwała Nr VIII/64/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2019 r. (numer porządkowy: BR.1510.8.2019 i BR.1511.1.2019)

Uchwała Nr VIII/64/19.pdf

Uchwała Nr VIII/63/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.6.2018 i BR.1511.6.2018)

Uchwała Nr VIII/63/19.pdf

Uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.5.2018 i BR.1511.5.2018)

Uchwała Nr VIII/62/19.pdf

Uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.4.2018 i BR.1511.4.2018) z wyłączeniem części dotyczącej Przewodniczącego Komisji Rewi

Uchwała Nr VIII/61/19.pdf

Uchwała Nr VIII/60/19 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.4.2018 i BR.1511.4.2018) w części dotyczącej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr VIII/60/19.pdf

Uchwała Nr VIII/59/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023

Uchwała Nr VIII/59/19.pdf

Uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr VIII/58/19.pdf

Uchwała Nr VIII/57/19 zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/979/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zada

Uchwała Nr VIII/57/19.pdf

Uchwała Nr VIII/56/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Uchwała Nr VIII/56/19.pdf

Uchwała Nr VIII/55/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Uchwała Nr VIII/55/19.pdf

Uchwała Nr VIII/54/19 dotycząca przyjęcia od Powiatu Poznańskiego realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej Dworzec Kolejowy w Mosinie z siedzibą Wielkopols

Uchwała Nr VIII/54/19.pdf

Uchwała Nr VIII/53/19 w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZOZOWA” drodze zlokalizowanej w miejscowości Rogalinek

Uchwała Nr VIII/53/19.pdf

Uchwała Nr VIII/52/19 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Nr VIII/52/19.pdf

Uchwała Nr VIII/51/19 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Sowinki i Baranowo, w zakolu rzeki Warty

Uchwała Nr VIII/51/19.pdf

Uchwała Nr VIII/50/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2018-2027


Uchwała Nr VIII/49/19 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr VIII/49/19.pdf

Uchwała Nr VIII/48/19 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr VIII/48/19.pdf