V sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 lutego 2019 r.

Uchwała Nr V/27/19 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 149/5 i 150/9, obręb Krosinko

Uchwała Nr V/27/19.pdf

Uchwała Nr V/26/19 dotycząca kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i p

Uchwała Nr V/26/19.pdf

Uchwała Nr V/25/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P w miejscowości Radzewice

Uchwała Nr V/25/19.pdf