LXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 lutego 2022 r.

Urząd Miejski w Mosinie od 1 stycznia 2022 r.,

wszelkie akty normatywne publikuje w

Bazie Aktów Własnych

 


UCHWAŁA NR LXII/526/22 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina

UCHWAŁA NR LXII/526/22.pdf

UCHWAŁA NR LXII/525/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

UCHWAŁA NR LXII/525/22.pdf

UCHWAŁA NR LXII/524/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu i uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników

UCHWAŁA NR LXII/524/22.pdf

UCHWAŁA NR LXII/523/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

UCHWAŁA NR LXII/523/22.pdf

UCHWAŁA NR LXII/522/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

UCHWAŁA NR LXII/522/22.pdf

UCHWAŁA NR LXII/521/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P w miejscowości Radzewice

UCHWAŁA NR LXII/521/22.pdf

UCHWAŁA NR LXII/520/22 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina

UCHWAŁA NR LXII/520/22.pdf

UCHWAŁA NR LXII/519/22 zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpada

UCHWAŁA NR LXII/519/22.pdf

UCHWAŁA NR LXII/518/22 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej


UCHWAŁA NR LXII/517/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Mosina w rejonie parku Budzyń

UCHWAŁA NR LXII/517/22.pdf

UCHWAŁA NR LXII/516/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami

UCHWAŁA NR LXII/516/22.pdf

UCHWAŁA NR LXII/515/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej „Informator Mosiński”

UCHWAŁA NR LXII/515/22.pdf

UCHWAŁA NR LXII/514/22 dotycząca kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktów za

UCHWAŁA NR LXII/514/22.pdf