LVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 16 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR LVIII/497/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina

UCHWAŁA NR LVIII/497/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/496/21 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2022 rok

UCHWAŁA NR LVIII/496/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/495/21 w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR LVIII/495/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/494/21 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja 2021 r. „na bezczynność Urzędu Miasta w Mosinie odnośnie zgłoszonej nieprawidłowości w urządzeniu drogi ulicy Krótkiej w M

UCHWAŁA NR LVIII/494/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/493/21 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

UCHWAŁA NR LVIII/493/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/492/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR LVIII/492/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/491/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

UCHWAŁA NR LVIII/491/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/490/21 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

UCHWAŁA NR LVIII/490/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/489/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi

UCHWAŁA NR LVIII/489/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/488/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P oraz drogą powiatową nr 2

UCHWAŁA NR LVIII/488/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/487/21 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2465P

UCHWAŁA NR LVIII/487/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/486/21 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P

UCHWAŁA NR LVIII/486/21.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/485/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki

UCHWAŁA NR LVIII/485/21.pdf