LVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR LVII/484/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR LVII/484/21.pdf

UCHWAŁA NR LVII/483/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

UCHWAŁA NR LVII/483/21.pdf

UCHWAŁA NR LVII/482/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowan


UCHWAŁA NR LVII/481/21 w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal

UCHWAŁA NR LVII/481/21.pdf