LV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 8 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR LV/465/21 w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR LV/465/21.pdf

UCHWAŁA NR LV/464/21 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR LV/464/21.pdf

UCHWAŁA NR LV/463/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR LV/463/21.pdf

UCHWAŁA NR LV/462/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

UCHWAŁA NR LV/462/21.pdf