LIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR LIX/502/21 w sprawie przekazania petycji mieszkańców ul. Akacjowej w Mosinie z dnia 17.12.2021 r. dotyczącej budowy ulicy Akacjowej Burmistrzowi Gminy Mosina

UCHWAŁA NR LIX/502/21.pdf

UCHWAŁA NR LIX/501/21 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

UCHWAŁA NR LIX/501/21.pdf

UCHWAŁA NR LIX/500/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027

UCHWAŁA NR LIX/500/21.pdf

UCHWAŁA NR LIX/499/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR LIX/499/21.pdf

UCHWAŁA NR LIX/498/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

UCHWAŁA NR LIX/498/21.pdf