LIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 października 2021 r.

UCHWAŁA NR LIV/461/21 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR LIV/461/21.pdf

UCHWAŁA NR LIV/460/21 dotycząca kontroli informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina, działającego na szkodę ZUK Sp. z o.o. w Mosinie i i

UCHWAŁA NR LIV/460/21.pdf

UCHWAŁA NR LIV/459/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 kwietnia 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.29.2021) na Burmistrza Gminy Mosina

UCHWAŁA NR LIV/459/21.pdf

UCHWAŁA NR LIV/458/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.28.2021) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina

UCHWAŁA NR LIV/458/21.pdf

UCHWAŁA NR LIV/457/21 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina

UCHWAŁA NR LIV/457/21.pdf

UCHWAŁA NR LIV/456/21 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rosiczkowy Staw”

UCHWAŁA NR LIV/456/21.pdf

UCHWAŁA NR LIV/455/21 uchylająca uchwałę Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosi

UCHWAŁA NR LIV/455/21.pdf

UCHWAŁA NR LIV/454/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022

UCHWAŁA NR LIV/454/21.pdf

UCHWAŁA NR LIV/453/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR LIV/453/21.pdf

UCHWAŁA NR LIV/452/21 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”

UCHWAŁA NR LIV/452/21.pdf