LIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 6 października 2021 r.

UCHWAŁA NR LIII/451/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR LIII/451/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/450/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

UCHWAŁA NR LIII/450/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/449/21 dotycząca udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi n

UCHWAŁA NR LIII/449/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/448/21 w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop

UCHWAŁA NR LIII/448/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/447/21 w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina

UCHWAŁA NR LIII/447/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/446/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

UCHWAŁA NR LIII/446/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/445/21 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

UCHWAŁA NR LIII/445/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/444/21 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

UCHWAŁA NR LIII/444/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/443/21 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

UCHWAŁA NR LIII/443/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/442/21 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

UCHWAŁA NR LIII/442/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/441/21 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

UCHWAŁA NR LIII/441/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/440/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko

UCHWAŁA NR LIII/440/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/439/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „BŁAWATKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Radzewice

UCHWAŁA NR LIII/439/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/438/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „JARZĘBINOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo

UCHWAŁA NR LIII/438/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/437/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFIRKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki

UCHWAŁA NR LIII/437/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/436/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „ŁOPIANOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki

UCHWAŁA NR LIII/436/21.pdf

UCHWAŁA NR LIII/435/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Mosinie

UCHWAŁA NR LIII/435/21.pdf