LII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 września 2021 r.

UCHWAŁA NR LII/434/21 w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 2478P od DW 431 w miejscowości Mieczewo do granicy z gminą Kórnik w miejscowości Mieczewo, do kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR LII/434/21.pdf

UCHWAŁA NR LII/433/21 dotycząca udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na

UCHWAŁA NR LII/433/21.pdf

UCHWAŁA NR LII/432/21 dotycząca udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na

UCHWAŁA NR LII/432/21.pdf