II sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 listopada 2018 r.

Uchwała Nr II/8/18 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina

Uchwała Nr II/8/18.pdf

Uchwała Nr II/7/18 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr II/7/18.pdf

Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr II/6/18.pdf

Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr II/5/18.pdf

Uchwała Nr II/4/18 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr II/4/18.pdf

Uchwała Nr II/3/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr II/3/18.pdf