XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.09.2016 r.

Uchwała Nr XXXVII/361/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 11 sierpnia 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.23.2016)

Uchwała Nr XXXVII/361/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/360/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 1 lipca 2016 r., numer porządkowy: BR.1511.22.2016)

Uchwała Nr XXXVII/360/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/359/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 1 lipca 2016 r., numer porządkowy: BR.1511.21.2016)

Uchwała Nr XXXVII/359/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/358/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 1 lipca 2016 r., numer porządkowy: BR.1511.20.2016)

Uchwała Nr XXXVII/358/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/357/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 1 lipca 2016 r., numer porządkowy: BR.1511.19.2016)

Uchwała Nr XXXVII/357/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/356/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 1 lipca 2016 r., numer porządkowy: BR.1511.18.2016)

Uchwała Nr XXXVII/356/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/355/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 16 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.17.2016)

Uchwała Nr XXXVII/355/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/354/16 dotycząca skargi z dnia 14 września 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.44.2016)

Uchwała Nr XXXVII/354/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/353/16 dotycząca skargi z dnia 11 sierpnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.43.2016)

Uchwała Nr XXXVII/353/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/352/16 dotycząca skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.42.2016)

Uchwała Nr XXXVII/352/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/351/16 dotycząca skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.41.2016)

Uchwała Nr XXXVII/351/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/350/16 dotycząca skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.40.2016)

Uchwała Nr XXXVII/350/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/349/16 dotycząca skargi z dnia 12 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.39.2016)

Uchwała Nr XXXVII/349/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/348/16 dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.38.2016)

Uchwała Nr XXXVII/348/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/347/16 dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.37.2016)

Uchwała Nr XXXVII/347/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/346/16 dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.36.2016)

Uchwała Nr XXXVII/346/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/345/16 dotycząca skargi z dnia 4 lipca 2016 r. (data wpływu: 5 lipca 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.35.2016)

Uchwała Nr XXXVII/345/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/344/16 dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.34.2016)

Uchwała Nr XXXVII/344/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/343/16 dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.33.2016)

Uchwała Nr XXXVII/343/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/342/16 dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.32.2016)

Uchwała Nr XXXVII/342/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/341/16 dotycząca skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.31.2016, data wpływu: 1.07.2016 r.)

Uchwała Nr XXXVII/341/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/340/16 w sprawie nadania nazwy "KLONOWA" drodze w Nowinkach

Uchwała Nr XXXVII/340/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/339/16 w sprawie nadania nazwy "PRZY PARKU" drodze w Dymaczewie Starym

Uchwała Nr XXXVII/339/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/338/16 w sprawie nadania nazwy "LIPOWA" drodze w Czapurach

Uchwała Nr XXXVII/338/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/337/16 w sprawie nadania nazwy "KOKOSOWA" drodze w Czapurach

Uchwała Nr XXXVII/337/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/336/16 w sprawie nadania nazwy "BRZOSKWINIOWA" drodze w Czapurach

Uchwała Nr XXXVII/336/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/335/16 w sprawie nadania nazwy "ANANASOWA" drodze w Czapurach

Uchwała Nr XXXVII/335/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/334/16 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mosina na lata 2016-2026"

Uchwała Nr XXXVII/334/16.pdf
Załącznik do
Uchwały Nr XXXVII/334/16.doc

Uchwała Nr XXXVII/333/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina"

Uchwała Nr XXXVII/333/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/332/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice

Uchwała Nr XXXVII/332/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/331/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo

Uchwała Nr XXXVII/331/16 wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.pdf
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXXVII/331/16.jpg

Uchwała Nr XXXVII/330/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022

Uchwała Nr XXXVII/330/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/329/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała Nr XXXVII/329/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/328/16 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, działającej pod firmą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie"

Uchwała Nr XXXVII/328/16.pdf

Uchwała Nr XXXVII/327/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2017-2012

Uchwała Nr XXXVII/327/16.pdf
Załącznik do
Uchwały Nr XXXVII/327/16.pdf