XXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.06.2016 r.

Uchwała Nr XXXV/319/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 14 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.16.2016)

Uchwała Nr XXXV/319/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/318/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 14 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.15.2016)

Uchwała Nr XXXV/318/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/317/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 14 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.14.2016 i BR.1510.30.2016)

Uchwała Nr XXXV/317/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/316/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 7 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.13.2016 i BR.1510.29.2016)

Uchwała Nr XXXV/316/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/315/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 30 maja 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.12.2016)

Uchwała Nr XXXV/315/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/314/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 30 maja 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.11.2016)

Uchwała Nr XXXV/314/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/313/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 23 maja 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.10.2016 i BR.1510.28.2016)

Uchwała Nr XXXV/313/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/312/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 16 maja 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.9.2016 i BR.1510.27.2016)

Uchwała Nr XXXV/312/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/311/16 w sprawie skargi z dnia 14 czerwca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.30.2016 i BR.1511.14.2016)

Uchwała Nr XXXV/311/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/310/16 w sprawie skargi z dnia 7 czerwca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.29.2016 i BR.1511.13.2016)

Uchwała Nr XXXV/310/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/309/16 w sprawie skargi z dnia 23 maja 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.28.2016 i BR.1511.10.2016)

Uchwała Nr XXXV/309/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/308/16 w sprawie skargi z dnia 16 maja 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.27.2016 i BR.1511.9.2016)

Uchwała Nr XXXV/308/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/307/16 w sprawie skargi z dnia 16 maja 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.26.2016)

Uchwała Nr XXXV/307/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/306/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 maja 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.25.2016 i BR.1511.8.2016)

Uchwała Nr XXXV/306/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/305/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 maja 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.24.2016)

Uchwała Nr XXXV/305/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/304/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXV/304/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/303/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXV/303/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/302/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXV/302/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/301/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXXV/301/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/300/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXXV/300/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/299/16 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 18 sierpnia 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/299/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/298/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I.Jurgielewiczowej, M.Kuncewiczowej, K.Makuszyńskiego i M.Konopnick

Uchwała Nr XXXV/298/16.pdf
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXXV/298/16.pdf
Załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/298/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/297/16 w sprawie nadania nazwy "ŁUBINOWA" drodze w Borkowicach.

Uchwała Nr XXXV/297/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/296/16 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XXXV/296/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/295/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022.

Uchwała Nr XXXV/295/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/294/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała Nr XXXV/294/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/293/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Uchwała Nr XXXV/293/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/292/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXXV/292/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/291/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXXV/291/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/290/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Uchwała Nr XXXV/290/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/289/16 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/175/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr XXXV/289/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/288/16 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

Uchwała Nr XXXV/288/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/287/16 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

Uchwała Nr XXXV/287/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/286/16 w sprawie wystąpienia Gminy Mosina ze Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z siedzibą w Czempiniu.

Uchwała Nr XXXV/286/16.pdf

Uchwała Nr XXXV/285/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina.

Uchwała Nr XXXV/285/16.pdf