XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 10.11.2016 r.

Uchwała Nr XXXIX/394/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXIX/394/16.pdf

Uchwała Nr XXXIX/393/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIX/393/16.pdf

Uchwała Nr XXXIX/392/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIX/392/16.pdf

Uchwała Nr XXXIX/391/16 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXIX/391/16.pdf

Uchwała Nr XXXIX/390/16 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XXXIX/390/16.pdf

Uchwała Nr XXXIX/389/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022.

Uchwała Nr XXXIX/389/16.pdf

Uchwała Nr XXXIX/388/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała Nr XXXIX/388/16.pdf