XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.05.2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/284/16 dotycząca przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/284/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/283/16 dotycząca przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z 2 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/283/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/282/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 11 maja 2016 r. (numer porządkowy: BR.0004.59.2016)

Uchwała Nr XXXIII/282/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/281/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.0004.58.2016)

Uchwała Nr XXXIII/281/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/280/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.0004.57.2016)

Uchwała Nr XXXIII/280/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/279/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.0004.56.2016)

Uchwała Nr XXXIII/279/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/278/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.0004.55.2016)

Uchwała Nr XXXIII/278/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/277/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.0004.54.2016)

Uchwała Nr XXXIII/277/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/276/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.0004.53.2016)

Uchwała Nr XXXIII/276/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/275/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.0004.52.2016)

Uchwała Nr XXXIII/275/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/274/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.0004.51.2016)

Uchwała Nr XXXIII/274/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/273/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.0004.50.2016)

Uchwała Nr XXXIII/273/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/272/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.0004.49.2016)

Uchwała Nr XXXIII/272/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/271/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 11 maja 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.8.2016 i BR.1510.25.2016)

Uchwała Nr XXXIII/271/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/270/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 20 kwietnia 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.7.2016 i BR.1510.22.2016)

Uchwała Nr XXXIII/270/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/269/16 dotycząca skargi z dnia 11 maja 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.25.2016 i BR.1511.8.2016)

Uchwała Nr XXXIII/269/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/268/16 dotycząca skargi z dnia 11 maja 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.24.2016)

Uchwała Nr XXXIII/268/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/267/16 dotycząca skargi z dnia 22 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.23.2016)

Uchwała Nr XXXIII/267/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/266/16 dotycząca skargi z dnia 20 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.22.2016 i BR.1511.7.2016)

Uchwała Nr XXXIII/266/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/265/16 dotycząca skargi z dnia 18 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.21.2016)

Uchwała Nr XXXIII/265/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/264/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 1 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/264/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/263/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/263/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/262/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/262/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/261/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/261/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/260/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XXXIII/260/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/259/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina”

Uchwała Nr XXXIII/259/16.PDF
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina" wraz z załącznikami nr 2, nr 3 i nr 4.DOCX
Załącznik nr 1 do
"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina".PDF
Załącznik nr 5 do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina".PDF
Załącznik nr 6 do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina". DOCXUchwała Nr XXXIII/258/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015 rok

Uchwała Nr XXXIII/258/16.PDF

Uchwała Nr XXXIII/257/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015 rok

Uchwała Nr XXXIII/257/16.PDF
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015 rok.PDF
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015 rok.PDF
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.PDF