XXX sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.04.2016 r.

Uchwała Nr XXX/255/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/255/16.PDF

Uchwała Nr XXX/254/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/254/16.PDF

Uchwała Nr XXX/253/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/253/16.PDF

Uchwała Nr XXX/252/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/252/16.PDF

Uchwała Nr XXX/251/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/251/16.PDF

Uchwała Nr XXX/250/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu: 31 marca 2016 r.)

Uchwała Nr XXX/250/16.PDF

Uchwała Nr XXX/249/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu: 31 marca 2016 r.)

Uchwała Nr XXX/249/16.PDF

Uchwała Nr XXX/248/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu: 31 marca 2016 r.)

Uchwała Nr XXX/248/16.PDF

Uchwała Nr XXX/247/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu: 31 marca 2016 r.)

Uchwała Nr XXX/247/16.PDF

Uchwała Nr XXX/246/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu: 31 marca 2016 r.)

Uchwała Nr XXX/246/16.PDF

Uchwała Nr XXX/245/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/245/16.PDF

Uchwała Nr XXX/244/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/244/16.PDF

Uchwała Nr XXX/243/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 14 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/243/16.PDF

Uchwała Nr XXX/242/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 14 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/242/16.PDF

Uchwała Nr XXX/241/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 13 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/241/16.PDF

Uchwała Nr XXX/240/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 13 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/240/16.PDF

Uchwała Nr XXX/239/16 dotycząca skargi z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/239/16.PDF

Uchwała Nr XXX/238/16 dotycząca skargi z dnia 2 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/238/16.PDF

Uchwała Nr XXX/237/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie

Uchwała Nr XXX/237/16.PDF
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXX/237/16.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/237/16.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/237/16.PDF

Uchwała Nr XXX/236/16 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr XXX/236/16.PDF

Uchwała Nr XXX/235/16 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr XXX/235/16.PDF

Uchwała Nr XXX/234/16 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr XXX/234/16.PDF

Uchwała Nr XXX/233/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P na odcinku ul. Długiej w m. Radzewice

Uchwała Nr XXX/233/16.PDF

Uchwała Nr XXX/232/16 w sprawie nadania nazwy "WIERZBOWA" drodze w Sasinowie

Uchwała Nr XXX/232/16.PDF

Uchwała Nr XXX/231/16 w sprawie nadania nazwy "JODŁOWA" drodze w Rogalinie

Uchwała Nr XXX/231/16.PDF

Uchwała Nr XXX/230/16 w sprawie nadania nazwy "OGNIKOWA" drodze w Dymaczewie Starym

Uchwała Nr XXX/230/16.PDF

Uchwała Nr XXX/229/16 w sprawie nadania nazwy "DERENIOWA" drodze w Dymaczewie Starym

Uchwała Nr XXX/229/16.PDF

Uchwała Nr XXX/228/16 w sprawie nadania nazwy "SZMARAGDOWA" drodze w Dymaczewie Nowym

Uchwała Nr XXX/228/16.PDF

Uchwała Nr XXX/227/16 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr XXX/227/16.PDF

Uchwała Nr XXX/226/16 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr XXX/226/16.PDF

Uchwała Nr XXX/225/16 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr XXX/225/16.PDF

Uchwała Nr XXX/224/16 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr XXX/224/16.PDF