XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.03.2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/222/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 7 marca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXVIII/222/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/221/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 7 marca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXVIII/221/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/220/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 2 marca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXVIII/220/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/219/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 2 marca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXVIII/219/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/218/16 dotycząca skargi z dnia 1 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/218/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/217/16 dotycząca skargi z dnia 19 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/217/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/216/16 dotycząca skargi z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/216/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/215/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej w m. Mosina

Uchwała Nr XXVIII/215/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/214/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016 - 2020

Uchwała Nr XXVIII/214/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/213/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała Nr XXVIII/213/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/212/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016"

Uchwała Nr XXVIII/212/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/211/16 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Uchwała Nr XXVIII/211/16.PDF

Uchwała Nr XXVIII/210/16 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XXVIII/210/16.PDF