XXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.02.2016 r.

Uchwała Nr XXVII/209/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 8 lutego 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXVII/209/16.PDF

Uchwała Nr XXVII/208/16 dotycząca skargi z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/208/16.PDF

Uchwała Nr XXVII/207/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 13 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/207/16.PDF

Uchwała Nr XXVII/206/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 13 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/206/16.PDF

Uchwała Nr XXVII/205/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XXVII/205/16.PDF

Uchwała Nr XXVII/204/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna

Uchwała Nr XXVII/204/16.PDF

Uchwała Nr XXVII/203/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna

Uchwała nr XXVII/203/16.PDF

Uchwała Nr XXVII/202/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina

Uchwała Nr XXVII/202/16.PDF

Uchwała Nr XXVII/201/16 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Uchwała Nr XXVII/201/16.PDF

Uchwała Nr XXVII/200/16 dotycząca sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów szkół podstaw

Uchwała Nr XXVII/200/16.PDF