XXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.11.2015 r.

Uchwała Nr XXII/171/15 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/171/15.PDF

Uchwała Nr XXII/170/15 w sprawie przekazania skargi Romualda Zwierzyckiego z dnia 12 listopada 2015 r. Burmistrzowi Gminy Mosina

Uchwała Nr XXII/170/15.PDF

Uchwała Nr XXII/169/15 w sprawie przekazania skargi Tadeusza Vogta z dnia 17 listopada 2015 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXII/169/15.PDF

Uchwała Nr XXII/168/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 9 września 2015 r.

Uchwała Nr XXII/168/15.PDF

Uchwała Nr XXII/167/15 w sprawie skargi Tadeusza Vogta z dnia 21 października 2015 r.

Uchwała Nr XXII/167/15.PDF

Uchwała Nr XXII/166/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości,

Uchwała Nr XXII/166/15.PDF

Uchwała Nr XXII/165/15 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/144/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXII/165/15.PDF

Uchwała Nr XXII/164/15 zmieniająca Uchwałę Nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi d

Uchwała Nr XXII/164/15.PDF

Uchwała Nr XXII/163/15 w sprawie nadania nazwy PODRÓŻNIKÓW drodze w Sasinowie

Uchwała Nr XXII/163/15.PDF

Uchwała Nr XXII/162/15 w sprawie nadania nazwy JESIENNA drodze w Sasinowie

Uchwała Nr XXII/162/15.PDF

Uchwała Nr XXII/161/15 w sprawie nadania nazwy AZALIOWA drodze w Krosinku

Uchwała Nr XXII/161/15.PDF

Uchwała Nr XXII/160/15 w sprawie nadania nazwy STOKROTKOWA drodze w Dymaczewie Starym

Uchwała Nr XXII/160/15.PDF

Uchwała Nr XXII/159/15 w sprawie nadania nazwy SZYSZKOWA drodze w Daszewicach

Uchwała Nr XXII/159/15.PDF

Uchwała Nr XXII/158/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2020

Uchwała Nr XXII/158/15.PDF

Uchwała Nr XXII/157/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr XXII/157/15.PDF

Uchwała Nr XXII/156/15 dotycząca dotacji dla różnego rodzaju przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na

Uchwała Nr XXII/156/15.PDF
(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 26/1536/2015 z 29.12.2015 r. stwierdziło nieważność części postanowień paragrafu 2, paragrafu 4 pkt 2, paragrafu 5 ust. 2 i paragrafu 8 ust. 3 niniejszej uchwały)

Uchwała Nr XXII/155/15 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań

Uchwała Nr XXII/155/15.PDF

Uchwała Nr XXII/154/15 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Uchwała Nr XXII/154/15.PDF

Uchwała Nr XXII/153/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Uchwała Nr XXII/153/15.PDF

Uchwała Nr XXII/152/15 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

Uchwała Nr XXII/152/15.PDF

Uchwała Nr XXII/151/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXII/151/15.PDF
Załącznik do Uchwały
Nr XXII/151/15.PDF
Załącznik do załącznika do
Uchwały Nr XXII/151/15.PDF