XX sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.10.2015 r.

Uchwała Nr XX/143/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2019

Uchwała Nr XX/143/15.PDF

Uchwała Nr XX/142/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr XX/142/15 - część 1.PDF
Uchwała Nr XX/142/15 - część 2.PDF

Uchwała Nr XX/141/15 zmieniająca uchwałę w sprawie skargi Tadeusza Vogta z dnia 9 września 2015 r.

Uchwała Nr XX/141/15.PDF

Uchwała nr XX/140/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 17 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XX/140/15.PDF

Uchwała Nr XX/139/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 10 lipca 2015 r.

Uchwała Nr XX/139/15.PDF

Uchwała Nr XX/138/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.)

Uchwała Nr XX/138/15.PDF

Uchwała Nr XX/137/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno

Uchwała Nr XX/137/15.PDF

Uchwała Nr XX/136/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna

Uchwała Nr XX/136/15.PDF

Uchwała Nr XX/135/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice

Uchwała Nr XX/135/15.PDF

Uchwała Nr XX/134/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina

Uchwała Nr XX/134/15.PDF

Uchwała Nr XX/133/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec

Uchwała Nr XX/133/15.PDF

Uchwała Nr XX/132/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Żabinko oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki

Uchwała Nr XX/132/15.PDF

Uchwała Nr XX/131/15 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XX/131/15.PDF

Uchwała Nr XX/130/15 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2464P w Świątnikach

Uchwała Nr XX/130/15.PDF

Uchwała Nr XX/129/15 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2465P w Nowinkach

Uchwała Nr XX/129/15.PDF

Uchwała Nr XX/128/15 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej

Uchwała Nr XX/128/15.PDF

Uchwała Nr XX/127/15 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Śremie

Uchwała Nr XX/127/15.PDF

Uchwała Nr XX/126/15 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Uchwała Nr XX/126/15.PDF

Uchwała Nr XX/125/15 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu

Uchwała Nr XX/125/15.PDF

Uchwała Nr XX/124/15 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina"

Uchwała Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 2 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 3 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 4 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 5 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 6 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 7 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 8 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 9 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 10 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 11 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/124/15.PDF